ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ไปถวาย ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

              สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.09 น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดเกาะหลัก

             ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญได้ที่ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” เลขที่  059-0-10406-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารกรุงไทย หรือธนาณัติ สั่งจ่าย “ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304”  ชื่อผู้รับ “เลขาธิการคุรุสภา”        

              ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ มาที่กลุ่มการเงินและบัญชี  สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 3158

               สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอขอบคุณผู้มีกุศลจิตทุกท่านที่ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้