นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 68 ราย มี ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ และ ดร. ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา พร้อมผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ