นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา พร้อมผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณภายในกระทรวงศึกษาธิการ