นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มี ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  2,000 คน เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณถนนราชดำเนิน ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ