เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บุคลากรในสังกัดร่วมภวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ในการนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำโดย  นางโสภิตา สุวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และ นางสาววราภรณ์ สายน้อย ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นตัวแทนร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์      ณ วัดป่าเพิ่มบุญ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา