ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มี ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา และ ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD