ดร.สุเทพ  ชิตวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล มี ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมพิธี ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562