คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 13 ราย 

          กำหนดการและวิธีการสอบสัมภาษณ์

                 – สัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

                 – ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณคนละไม่เกิน ๑๕ นาที โดยกำหนดให้ผู้สมัครสาธิตการแสดงความสามารถพิเศษ 1 อย่าง (ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที) ประกอบการสัมภาษณ์

          คุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ksp.or.th

View Fullscreen