สวัสดิการสานักงานเลขาธิการคุรุสภา  จัดจำหน่ายเสื้อยืดโปโล “ปักตราสัญลักษณ์ครูอาวุโส” ( สีขาว-ฟ้า ) รายได้สมทบมูลนิธิครูอาวุโส ตัวละ 10 บาท สามารถสั่งซื้อได้ 2 ช่องทาง
          ** กรณีสนใจสั่งซื้อด้วยตัวเอง /walk-in ราคาตัวละ 250 บาท
          ** ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 2 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
          ** กรณีสั่งซื้อให้จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ราคาตัวละ 280 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2280-1729 ในวันและเวลาราชการ