ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562

กำหนดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

ณ ห้อง  World Ballroom ชั้น 23

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

จุดลงทะเบียนบริเวณห้อง  World Ballroom ชั้น 23

รายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562