นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 มี ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ