สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิและสังคม (ดีอี) ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity” ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ EH 98 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

          การจัดงาน DIGTAL THAILAND BIGBANG เป็นสะพานเชื่อมที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น เปิดทางเลือกใหม่ ๆ ในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืนควบคู่กับการแสดงให้ต่างประทศได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบมีความเชื่อมั่น และนำไปสู่การลงทุนในประเทศในที่สุด

          ภายในงานจะมีการรวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 300 บูธ เน้นการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล และในงานได้แบ่งพื้นที่เป็น 3 โชนหลัก ได้แก่

          โซนที่ 1: DIGITAL ECONOMY การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนำเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกำหนด Trend ของโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI, Internet of Things (loT), และ Big Data ผ่านผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดง รวมถึงเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเชียน ASEAN Smart Cities Network: ASN จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและพลาดไม่ได้กับ Showcase เทคโนโลยียานยนต์อนาคต หรือ FUTURE MOBILITTY ที่จะให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับรูปแบบการเดินทางในอนาคตก่อนใคร

          โซนที่ 2: DIGITAL SOCIETY พื้นที่แสดงถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัล ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยังยื่น การเตรียมบุคลากรดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมสัมผัสกับการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์เชิงสังคมในด้านต่าง ๆ

          โซนที่ 3: CREATIVITY พื้นที่ที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Starup นักพัฒนาเกม และเทคโนโลยีต่างๆและนำเสนอในรูปแบบของ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ให้ไร้ขีดจำกัด ตื่นตากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์หลากหลายมิติ

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ https://bb2019.digitalthailandbigbang.com/en