ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านปรางคล้า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ตามโครงการคุรุสภาร่วมใจ…สานสายใยสู่สังคม ครั้งที่ 3 ปี 2562  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มี นางนิสา  มิ่งโสภา รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน รับมอบ เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2562