เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำคณะนักเรียน นักศึกษา พร้อมศิลปินดารา อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ  ซาย ภิสา  สวนศรี และสไมล์ ภาลฎา ฐิตะวชิระ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจำวันครู และซีดีเพลง “เทิดเกียรติคุณครู” พร้อมรายงานความก้าวหน้าการจัดพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563  ที่ได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการงานวันครู รวมทั้งเชิญชวนคณะรัฐมนตรี และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมงานวันครู และร่วมน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ผู้เป็นดั่งแสงธรรมนำความสว่างทางปัญญามาสู่ชีวิตศิษย์ ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ในวันที่ 16 มกราคม 2563

          งานวันครู พ.ศ. 2563 จัดเป็นครั้งที่ 64 กำหนดแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครูว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม และนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563     ว่า “ครูไทย รักศิษย์  คิดพัฒนา” และมอบสารเนื่องในโอกาสวันครูด้วย

          สำหรับกิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้ง ส่วนกลาง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีการงานวันครู และส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศกำหนด โดยส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 โดยในวันที่ 16 มกราคม 2563 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์    แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในช่วงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีการงานวันครู ณ หอประชุมคุรุสภา พิธีคารวะครูของนายกรัฐมนตรี พิธีมอบรางวัล และกล่าวคำปราศรัย นอกจากนี้มีการปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ครั้งที่ 3 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ และมอบรางวัล                      โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนในวันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นการ เสวนาพิเศษ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” และพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานมีนิทรรศการผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และนิทรรศการต่างๆ

          ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูในเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา และอย่าลืมติด #วันครู2563 ร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ และส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ วันครู สามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th