คุรุสภาเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าโหวตผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 7 ผลงาน เพื่อรับรางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

ปิดลงคะแนนโหวตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงาน “ทำ…โทษ”

ชื่อผลงาน “รางวัลชมเชย”

ชื่อผลงาน “ทางเลือก”

ชื่อผลงาน “จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อ 7”

ชื่อผลงาน “จรรยาบรรณนำพา ศรัทธานำทางครู”

ชื่อผลงาน “CCTV”

ชื่อผลงาน “นายทะเบียน”

 

 

โหวตผลงานคลิกที่นี่