ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้คัดเลือกผลงานจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” จำนวน 14 เรื่อง และจัดประกวดหนังสั้นในรอบตัดสิน  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท – เอกมัย กรุงเทพมหานคร แล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดหนังสั้นฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          รางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal)  รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “มุทิตา” ของทีม AFTERCLAP STUDIO จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal)  จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

                1) ชื่อผลงาน “คราบนักเรียน” ของทีม ศึกเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม            

                2) ชื่อผลงาน “รัมภา” ของทีม กันชนหลุด  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

                3) ชื่อผลงาน Message ของครู” ของทีม พี่นัดนะ น้องว่างหรอ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี              

                4) ชื่อผลงาน “ครูต่างถิ่น” ของทีม พี่โป๊ะ duction  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

                5) ชื่อผลงาน The way ทางที่เลือก” ของทีม 8 a.m. Production  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

          รางวัลระดับทองแดง (Bronze Medal)  จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

                1) ชื่อผลงาน “FIGHT” ของทีม DOUBLE 1 FILM จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

                2) ชื่อผลงาน “มากกว่าคำว่า “ครู”” ของทีม หนังสั้นแต่เราไม่สั้นนะ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

                3) ชื่อผลงาน “ประพฤตินิยม”  ของทีม ไอติมรวมพลัง  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

                4) ชื่อผลงาน “ดินสอของครู” ของทีม ครูน้อยมอหนองอ้อ  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  

                5) ชื่อผลงาน “ครูของผม” ของทีม สเปซด้าก่อน  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

                6) ชื่อผลงาน “ครูคือผู้ให้ที่ไม่สิ้นสุด”  ของทีม วิศวชิต  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                7) ชื่อผลงาน 1 Inspiration 1 Dream หนึ่งแรงบันดาลใจ  หนึ่งความฝัน” ของทีม EDU NeungRoiJed  จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

                8) ชื่อผลงาน “คอ รอ อู “ครู”” ของทีม วัยรุ่นทำทีม   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

          สามารถดูรายละเอียดประกาศผลการการตัดสินการประกวดหนังสั้นฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th