รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองประจำปี 2562

รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญเงินประจำปี 2562

รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองแดง ประจำปี 2562

เข้าร่วมคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562