ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการจัดกิจกรรมคาราวานจิตอาสา “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแจกอาหาร และเครื่องดื่มให้เด็ก ประชาชน และผู้เร่รอน ชุมชนบ้านปูน ริมสะพานพระราม 8 มีคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านปูน ริมสะพานพระราม 8 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร