ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการจัดกิจกรรมคาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์ ทาสีสนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านปูน ริมสะพานพระราม 8 มีคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านปูน ริมสะพานพระราม 8 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร