ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ  วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ไปถวาย ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.09 น. โดยมีพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 16.00 น.

              สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

             ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” เลขที่  059-0-10406-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารกรุงไทย หรือธนาณัติ สั่งจ่าย “ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304”  ชื่อผู้รับ “เลขาธิการคุรุสภา”       

              ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ มาที่กลุ่มการเงินและบัญชี  สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 3158

               สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอขอบคุณผู้มีกุศลจิตทุกท่านที่ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้