คุรุสภาขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 KSP Webinar 2020 เรื่อง “New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน” ระหว่างวันที่ 19​ กันยายน​ – 21 ตุลาคม 2563 การสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

          ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสำหรับครู โดยมีหลักสูตรออนไลน์ (E-Learning) 8 หลักสูตร (หลักสูตรละ 3 ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สนุกและมีความสุขกับผู้เรียน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปคิดต่อยอดจากสิ่งที่ได้รับจากงานสัมมนา เพื่อประโยชน์ของตนเองและองค์กรที่ทำงาน

          เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2563 (รับจำนวนจำกัด) ผ่านช่องทางการรับสมัครลงทะเบียน LINE Official: @kspwebinar2563 (Scan QR Code) หรือลิงก์ https://lin.ee/Dikcluu

        ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 06-2309-6555