ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา สักการะพระพฤหัสบดี พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นายทวี บุณยเกตุ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และศาลตายาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาวัันแรก มีคณะผู้บริหารและข้าราชการส่วนงานต่าง ๆ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา