คุรุสภาเปิดตัวแอปลิเคชัน “Khuru On Mobile By Khurusapha แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ  ในโอกาสครบรอบ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศให้ได้รับความสะดวก และมีเครื่องมือสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน ในรูปแบบ Mobile Application ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงและคลอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้ใช้งานได้ทุกช่วงวัยในยุคดิจิทัลและสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิกคุรุสภา คุณสมบัติในการให้บริการหลัก ๆ ภายในแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยการเข้าบริการออนไลน์ ได้สะดวก อาทิเช่น
– ระบบ KSP Self Service  เพื่อดำเนินการ ขอขึ้นทะเบียน ขอต่อใบอนุญาตฯ ขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และขอรับรางวัลต่าง ๆ ด้วยตนเอง แบบออนไลน์
– ระบบ KSP School  เพื่อดำเนินการ ขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอต่อายุใบอนุญาตฯ และขอรับรางวัลผ่านสถานศึกษา แบบออนไลน์
– ระบบ KSP Bundit  เพื่อดำเนินการ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านสถาบันผลิตครูที่คุรุสภารับรอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยสมาชิกสามารถดำเนินการและตรวจสอบ ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเมนูต่าง ๆ อาทิเช่น
– การให้บริการออนไลน์
– สิทธิประโยชน์ สำหรับครูไว้ที่เดียว
– การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
– ปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ของคุรุสภา
– การติดต่อสอบถามที่สะดวก ผ่านเมนู “ถาม-ตอบ”
– การทำแบบสำรวจ หรือแบบสอบถามต่าง ๆ จากทางคุรุสภา
– คลังความรู้ทางวิชาชีพ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มุ่งหวังให้ “คุรุสภาพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง”

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ระบบ iOS ที่ http://apple.co/2XCsjZx

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ระบบ Android ที่ http://bit.ly/3oHbBUJ

สามารถสอบถามการใช้บริการ ผ่านทาง Line Official Account ที่  https://lin.ee/N0ktpB5