ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มอบชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี (ชุด PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 100 ชุด ณ โรงพยาบาลศิริราช ในโครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มี ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และคณะ รับมอบ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ปฏิบัติงานและเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช