ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.09 น.

              สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชน   ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

             ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” เลขที่  059-0-10406-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารกรุงไทย หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้ทุกธนาคาร     

              ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ มาที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือทางแอปพลิเคชัน LINE “กฐินพระราชทาน ปี 64” เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 3158

               สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอขอบคุณผู้มีกุศลจิตทุกท่านที่ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้