ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาผู้บริหาร ข้าราชการ ในจังหวัดจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 มีจำนวนเงินโดยเสด็จพระราชกุศลรวมทั้งสิ้น 1,296,839 บาท