ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”  ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปีนี้จึงกำหนดจัดงานในรูปแบบผสมผสาน คือ Onsite และ Online โดยส่วนกลาง มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู และมอบสารวันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี และครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในรูปแบบ Online มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 14 คน และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 – 2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 18 คน ในรูปแบบ Onsite โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เป็นประธาน

          “นอกจากนี้จะมีกิจกรรมวิชาการแบบ Onsite ภายในหอประชุมคุรุสภา ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 เรื่อง  “พลังครูวิถีใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”  การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม สำคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน” และ Special Session : Inspiring, Caring, Connecting: the Power of Princess Maha Chakri Award Teachers จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 จากประเทศบรูไน  เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนการจัดกิจกรรมแบบ Online  ผ่าน Platform วันครู (www.วันครู.com) ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรออนไลน์ การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 16 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนด และยังมีการจัดนิทรรศการออนไลน์ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่น ๆ มากกว่า 100 เรื่องด้วย” ปลัด ศธ.กล่าว

          ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูผ่าน www.วันครู.com หรือ รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครูส่วนกลางทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” ในวันที่ 16 มกราคม 2565 และในส่วนของการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูนั้น ขอให้หน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ประสานขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ความรับผิดชอบจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2565 โดยให้พิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ และต้องหารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่ละพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.ในแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน

          ด้าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้จัดงานวันครูมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 66 จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู โดยร่วมกิจกรรมกับคุรุสภาทำความดี เป็นจิตอาสา ,ร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage แฟนเพจ “Khurusaphaofficial”  ร่วมส่งบัตรคารวะครู Online ผ่านทาง www.วันครู.com และเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และติด #วันครู2565 #พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

          ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 คุรุสภา ได้จัดทำ sticker Line Creator “วันครู 2565” หรือ “Teachers’ Day 2022” ขึ้น โดยรายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://line.me/S/sticker/17747462 รวมถึงจัดทำเสื้อโปโล “วันครู” ปี 2565 (Pre-Order) “สีชมพู – ม่วง” ราคา 280 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2280 1729 หรือ 06 2854 2261  หรือ ทาง ID Line : sawaddeeksp ในวันและเวลาราชการ

 

>>Download สื่อประชาสัมพันธ์งานวันครู
ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565<<