ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดพิธีตักบาตรข้าวสาร (ออนไลน์) เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมถวายให้แก่พระภิกษุสามเณร ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภาขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินซื้อข้าวสาร ในราคาถุงละ 1,300 บาท (50 กิโลกรัม) หรือตามกำลังศรัทรา สามารถร่วมบริจาคได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) โอนผ่านธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 059-0-09280-4 ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม (สวัสดิการโรงเรียน) 2) ชำระเงินสดพร้อมใบแจ้งความจำนง ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ หรือ 3.) ชำระเป็นเงินสดในพิธีทำบุญตักบาตรวันครู ณ สนามหญ้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ฝ่ายทำบุญตักบาตรวันครู ครั้ง 66 พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โทรศัพท์ 0 2281 3535 ต่อ 511 โทรสาร 0 2282 9493 หรือที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และเว็บไซต์วันครู www.วันครู.com