รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 จำนวน 11,672 คน ในจำนวนนี้มีครูอาวุโสฯที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ จำนวน 30 คน คนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ทั้งนี้ หากทรงมีพระวินิจฉัย วันเวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอให้ครูอาวุโส ประจำปี 2562 ทุกท่าน ที่ประสงค์และไม่ประสงค์เข้าเฝ้าฯ ให้ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/service/kspmaster/confirm62.php  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 4333

ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน ประจำปี 2562