สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำความคิดเห็นของคุณครูอาวุโสทุกท่านใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมและสร้างความประทับใจแก่ครูอาวุโสในปีต่อไป

ร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่   https://forms.gle/8wZj7eggnE9CeYSBA   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2565