About KSP Admin

This author has not yet filled in any details.
So far KSP Admin has created 90 blog entries.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ใช้สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2020-08-11T13:29:09+07:00
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ใช้สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา2020-08-11T13:29:09+07:00

คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “PLC : เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” ในวันที่ 16 มกราคม 2563 

2020-08-11T13:29:13+07:00
คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “PLC : เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” ในวันที่ 16 มกราคม 2563 2020-08-11T13:29:13+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ประจำปีงบประมาณ 2562 (e-bidding)

2019-09-16T17:29:12+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ประจำปีงบประมาณ 2562 (e-bidding)2019-09-16T17:29:12+07:00

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค”

2019-08-05T09:29:53+07:00
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค”2019-08-05T09:29:53+07:00

รายงานสรุปการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 (คุรุสภา)

2019-10-16T11:56:52+07:00
รายงานสรุปการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 (คุรุสภา)2019-10-16T11:56:52+07:00

ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส เรื่อง การจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2561

2019-06-24T11:25:08+07:00
ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส เรื่อง การจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 25612019-06-24T11:25:08+07:00

ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-14T16:40:40+07:00
ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-14T16:40:40+07:00
Load More Posts
Go to Top