kspadmin

HomeKSP Admin

About KSP Admin

This author has not yet filled in any details.
So far KSP Admin has created 90 blog entries.
21 03, 2020

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ใช้สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

By |2020-08-11T13:29:09+07:00March 21st, 2020|

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

2 01, 2020

คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “PLC : เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” ในวันที่ 16 มกราคม 2563 

By |2020-08-11T13:29:13+07:00January 2nd, 2020|

คุรุสภาเปิดรับสมัครข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  >> PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน <<  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

2 08, 2019

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค”

By |2019-08-05T09:29:53+07:00August 2nd, 2019|

รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองประจำปี 2562 รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญเงินประจำปี 2562 รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองแดง ประจำปี 2562

27 06, 2019

รายงานสรุปการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 (คุรุสภา)

By |2019-10-16T11:56:52+07:00June 27th, 2019|

Go to Top