About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 298 blog entries.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศ อาเซียนและติมอร์-เลสเต ด้วยระบบออนไลน์

2020-10-22T15:13:28+07:00
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศ อาเซียนและติมอร์-เลสเต ด้วยระบบออนไลน์2020-10-22T15:13:28+07:00

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร

2020-10-15T14:33:51+07:00
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร2020-10-15T14:33:51+07:00

แผนควบคุมภายในของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ความเสี่ยงสาคัญขององค์การ)

2020-10-14T13:33:54+07:00
แผนควบคุมภายในของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ความเสี่ยงสาคัญขององค์การ)2020-10-14T13:33:54+07:00

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2020-10-12T19:02:39+07:00
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา2020-10-12T19:02:39+07:00

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

2020-10-12T18:56:17+07:00
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”2020-10-12T18:56:17+07:00

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2020-10-21T10:04:13+07:00
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา2020-10-21T10:04:13+07:00

คุรุสภาขอเชิญเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2565

2020-10-09T10:51:53+07:00
คุรุสภาขอเชิญเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 25652020-10-09T10:51:53+07:00

คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

2020-10-06T17:08:26+07:00
คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 25642020-10-06T17:08:26+07:00
Load More Posts
Go to Top