thanyarat

HomeThanyarat

About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 329 blog entries.
16 01, 2021

คุรุสภา เปิดตัว “Khuru On Mobile” แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ

By |2021-01-16T13:35:27+07:00January 16th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 

14 01, 2021

คุรุสภาขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

By |2021-01-14T12:36:34+07:00January 14th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.

11 01, 2021

การจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

By |2021-01-12T12:41:53+07:00January 11th, 2021|

                  ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

9 01, 2021

คุรุสภาประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ กรณีการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

By |2021-01-12T12:39:37+07:00January 9th, 2021|

                   ดร.ดิศกุล 

5 01, 2021

การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

By |2021-01-05T14:27:02+07:00January 5th, 2021|

          ตามที่คุรุสภากำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 กําหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ยื่นคําขอสามารถพิมพ์ใบอนุญาต ได้จากระบบสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ผ่านระบบ KSP Selfservice

30 12, 2020

คำขวัญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

By |2020-12-30T14:40:09+07:00December 30th, 2020|

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ

29 12, 2020

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

By |2020-12-29T19:20:59+07:00December 29th, 2020|

          เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล

28 12, 2020

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2564

By |2020-12-28T18:38:26+07:00December 28th, 2020|

           ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์

23 12, 2020

คุรุสภาเปิดรับสมัครขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564  

By |2020-12-23T15:18:21+07:00December 23rd, 2020|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาเปิดรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

22 12, 2020

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563

By |2020-12-23T15:19:35+07:00December 22nd, 2020|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2563

Go to Top