About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 399 blog entries.
13 06, 2021

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

By |2021-06-13T12:26:04+07:00June 13th, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการจัดทำผังการสร้างข้อสอบ

8 06, 2021

คุรุสภาแก้ไขประกาศผลการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” และ “ระดับประเทศ”

By |2021-06-08T14:35:44+07:00June 8th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” ไปเมื่อวันที่

4 06, 2021

เอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

By |2021-06-04T16:24:07+07:00June 4th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4

17 03, 2021

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-Service สำหรับผู้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

By |2021-03-17T13:51:29+07:00March 17th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการผ่านระบบ KSP e-Service   ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

5 01, 2021

การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

By |2021-01-05T14:27:02+07:00January 5th, 2021|

          ตามที่คุรุสภากำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 กําหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ยื่นคําขอสามารถพิมพ์ใบอนุญาต ได้จากระบบสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ผ่านระบบ KSP Selfservice

13 05, 2021

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

By |2021-06-10T11:49:51+07:00May 13th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม

13 05, 2021

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

By |2021-06-10T11:50:49+07:00May 13th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 ลงวันที่

13 05, 2021

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

By |2021-06-10T11:51:27+07:00May 13th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16

13 05, 2021

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

By |2021-06-10T11:52:22+07:00May 13th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

31 05, 2021

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค”

By |2021-05-31T17:03:32+07:00May 31st, 2021|

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

Go to Top