thanyarat

HomeThanyarat

About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 343 blog entries.
23 02, 2021

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |2021-02-23T15:59:10+07:00February 23rd, 2021|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคาแนบท้ายนี้

22 02, 2021

คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 50 คน

By |2021-02-22T14:19:13+07:00February 22nd, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ สมัครร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

21 02, 2021

ขอเชิญผู้เข้ารับการทดสอบฯ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

By |2021-02-21T13:45:19+07:00February 21st, 2021|

                      คุรุสภาขอชิญผู้เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่

18 02, 2021

แจ้งเปลี่ยนสนามสอบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนทวีธาภิเศก ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

By |2021-02-18T16:21:22+07:00February 18th, 2021|

ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งเปลี่ยนสนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.

17 02, 2021

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

By |2021-02-17T16:52:16+07:00February 17th, 2021|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

15 02, 2021

คุรุสภาชี้ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์” ของดีที่ครูยุคใหม่ต้องใช้

By |2021-02-15T19:18:33+07:00February 15th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เปิดให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา

26 01, 2021

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

By |2021-01-26T16:59:23+07:00January 26th, 2021|

                    

26 01, 2021

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2563

By |2021-01-26T16:59:40+07:00January 26th, 2021|

    ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาโดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

20 12, 2020

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564

By |2021-01-12T14:12:47+07:00December 20th, 2020|

           ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

20 12, 2020

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

By |2020-12-20T15:37:50+07:00December 20th, 2020|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล  “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

Go to Top