About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 287 blog entries.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 KSP Webinar 2020 เรื่อง “New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน” ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2563 (รับจำนวนจำกัด)

2020-09-15T17:10:11+07:00
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 KSP Webinar 2020 เรื่อง “New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน” ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2563 (รับจำนวนจำกัด)2020-09-15T17:10:11+07:00

ครูต่างประเทศที่มีวีซ่า NON-B หมดอายุ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถใช้วีซ่าต่อได้จนถึง 26 กันยายน 2563

2020-09-02T09:54:48+07:00
ครูต่างประเทศที่มีวีซ่า NON-B หมดอายุ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถใช้วีซ่าต่อได้จนถึง 26 กันยายน 25632020-09-02T09:54:48+07:00

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 1 แห่ง รวมจำนวน 54 แห่ง 55 หลักสูตร

2020-09-01T15:04:20+07:00
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 1 แห่ง รวมจำนวน 54 แห่ง 55 หลักสูตร2020-09-01T15:04:20+07:00

แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

2020-09-01T14:00:57+07:00
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)2020-09-01T14:00:57+07:00

สารคดีสั้น เรื่อง “บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”

2020-08-28T14:50:04+07:00
สารคดีสั้น เรื่อง “บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”2020-08-28T14:50:04+07:00

การสำรวจความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา

2020-08-26T15:11:27+07:00
การสำรวจความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา2020-08-26T15:11:27+07:00

เปิดเรื่องราวลูกศิษย์ “มีวันนี้เพราะครูให้” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศและสถานศึกษาเสนอชื่อ ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ครั้งที่ 4

2020-08-25T18:02:21+07:00
เปิดเรื่องราวลูกศิษย์ “มีวันนี้เพราะครูให้” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศและสถานศึกษาเสนอชื่อ ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ครั้งที่ 42020-08-25T18:02:21+07:00

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

2020-08-21T14:28:33+07:00
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา2020-08-21T14:28:33+07:00

คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ถวาย ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

2020-08-18T15:39:09+07:00
คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ถวาย ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 25632020-08-18T15:39:09+07:00

ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจาปี 2561 เพิ่มเติม

2020-08-17T16:55:47+07:00
ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจาปี 2561 เพิ่มเติม2020-08-17T16:55:47+07:00
Load More Posts
Go to Top