thanyarat

HomeThanyarat

About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 329 blog entries.
22 12, 2020

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น จำนวน 9 คน

By |2021-01-04T17:38:01+07:00December 22nd, 2020|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น

22 12, 2020

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 8 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563

By |2020-12-23T09:49:26+07:00December 22nd, 2020|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น

22 12, 2020

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563

By |2020-12-23T15:20:03+07:00December 22nd, 2020|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

22 12, 2020

คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563

By |2020-12-23T14:43:44+07:00December 22nd, 2020|

            ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

20 12, 2020

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

By |2020-12-20T15:37:50+07:00December 20th, 2020|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล  “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

20 12, 2020

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564

By |2021-01-12T14:12:47+07:00December 20th, 2020|

           ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

18 12, 2020

คุรุสภาไม่มีการเปิดอบรมเพื่อเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

By |2020-12-19T20:11:33+07:00December 18th, 2020|

            ตามที่คุรุสภาจะดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่

16 12, 2020

คุรุสภาร่วมมือกับบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด จัดทำ Mobile Application เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

By |2020-12-16T17:44:20+07:00December 16th, 2020|

14 12, 2020

คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

By |2020-12-18T13:50:02+07:00December 14th, 2020|

              ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด

4 12, 2020

ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 4 ปี 2564

By |2020-12-04T14:37:10+07:00December 4th, 2020|

     ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่

Go to Top