About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 399 blog entries.
28 05, 2021

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค”

By |2021-05-28T16:39:45+07:00May 28th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 นั้น บัดนี้การคัดสรรรางวัล

28 05, 2021

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีนักศึกษา KSP Bundit ที่เข้าศึกษาในปี 2559

By |2021-05-28T12:57:58+07:00May 28th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่มีกลุ่มนักศึกษา ที่เข้าเรียนหลักสูตรครู ที่เข้าศึกษาในปี 2559 ต้องการให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์

13 05, 2021

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

By |2021-06-10T11:53:17+07:00May 13th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16

17 05, 2021

คุรุสภาขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 มิถุนายน 2564

By |2021-05-17T16:19:43+07:00May 17th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำ

2 06, 2021

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

By |2021-06-02T15:40:50+07:00June 2nd, 2021|

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง

28 05, 2021

คุรุสภาขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมทำประชาพิจารณ์บทบาท หน้าที่และอำนาจของคุรุสภาในอนาคต เพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ…. สนใจร่วมแสดงความเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย.

By |2021-05-28T13:34:05+07:00May 28th, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง

26 05, 2021

คุรุสภาสนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ลดกระดาษ ค่าใช้จ่ายส่งไปรษณีย์ ลด สะดวก รวดเร็ว เลี่ยงเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

By |2021-05-26T11:24:33+07:00May 26th, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

25 05, 2021

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

By |2021-05-25T09:29:10+07:00May 25th, 2021|

               เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า

20 05, 2021

เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สุดยอดครู 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์- เลสเต รมว.ศธ.ห่วงนักเรียนความรู้ถดถอย ย้ำแนวคิดการจัดการศึกษาภายใต้หลักความปลอดภัย-โรงเรียนต้องมีอิสรภาพออกแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ครูประทินเผยบทบาทของครูในยุคโควิด-19 กระชับหลักสูตร เปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน พบหัวใจความเป็นครูลงพื้นที่เอาความรู้ไปถึงตัวเด็กเมื่อออนไลน์เข้าไม่ถึง

By |2021-05-20T17:39:08+07:00May 20th, 2021|

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ

14 05, 2021

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมมอบชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี (ชุด PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

By |2021-05-14T14:17:08+07:00May 14th, 2021|

  ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มอบชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี (ชุด PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน

Go to Top