About Watcharaphon Mueangja

This author has not yet filled in any details.
So far Watcharaphon Mueangja has created 67 blog entries.

คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี  ประจำปี 2563 “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต”

2020-08-11T13:29:07+07:00
คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี  ประจำปี 2563 “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต”2020-08-11T13:29:07+07:00

คุรุสภาแก้ไขประกาศการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓

2020-06-12T15:37:35+07:00
คุรุสภาแก้ไขประกาศการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓2020-06-12T15:37:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องสำหรับประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:54:53+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องสำหรับประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:54:53+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข็มทองคำ สลักคำว่า “คุรุสภา 25 ปี” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:53:52+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข็มทองคำ สลักคำว่า “คุรุสภา 25 ปี” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:53:52+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 2 เครื่อง ณ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:51:38+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 2 เครื่อง ณ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:51:38+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจการคุรุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:48:36+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจการคุรุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:48:36+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ จังหวัดาฬสินธุ์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:46:07+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ จังหวัดาฬสินธุ์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:46:07+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:46:28+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:46:28+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณภาพห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:30:18+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณภาพห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:30:18+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 โดยเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:28:10+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 โดยเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:28:10+07:00
Load More Posts
Go to Top