About Watcharaphon Mueangja

This author has not yet filled in any details.
So far Watcharaphon Mueangja has created 67 blog entries.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหนับเครื่องพิมพ์ (printer) สำหรับกลุ่มกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:25:43+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหนับเครื่องพิมพ์ (printer) สำหรับกลุ่มกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:25:43+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ จังหวัดเชียงราย และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:22:50+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ จังหวัดเชียงราย และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:22:50+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:20:39+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:20:39+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคา 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:18:32+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคา 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:18:32+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพวงมาลัย และพานดอกไม้ ธูปเทียนแพในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:15:43+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพวงมาลัย และพานดอกไม้ ธูปเทียนแพในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:15:43+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวุสดุประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวย 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:14:14+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวุสดุประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวย 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:14:14+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:07:26+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:07:26+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรจุป้ายชื่องานคุรุสภาจังหวัดเพื่อจัดส่งจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:06:04+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรจุป้ายชื่องานคุรุสภาจังหวัดเพื่อจัดส่งจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:06:04+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดตักบาตรอาหารแห้งในพิธีทำบุญตักบาตรวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:04:22+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดตักบาตรอาหารแห้งในพิธีทำบุญตักบาตรวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:04:22+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวุสดุสำหนับซ่อมแซมหน้าต่างบานกระทุ้ง อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09T15:03:01+07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวุสดุสำหนับซ่อมแซมหน้าต่างบานกระทุ้ง อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-09T15:03:01+07:00
Load More Posts
Go to Top