ตัวอย่างคำวินิจฉัย

Homeกฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวอย่างคำวินิจฉัย
21 09, 2020

กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

By |2020-09-21T10:48:34+07:00September 21st, 2020|

          กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และขอเชิญตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทาง https://forms.gle/vd1i6ngozNX1YQ3TA

Go to Top