ข่าวประชาสัมพันธ์

Homeข่าวประชาสัมพันธ์
27 11, 2020

กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

By |2020-11-27T16:39:04+07:00November 27th, 2020|

      ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

23 11, 2020

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2564 หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่  ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

By |2020-11-27T14:47:51+07:00November 23rd, 2020|

            ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา

12 11, 2020

คุรุสภาปรับรูปแบบ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)

By |2020-11-17T08:37:24+07:00November 12th, 2020|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

12 11, 2020

คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้บริหารการศึกษา ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

By |2020-11-12T16:28:43+07:00November 12th, 2020|

                 ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

5 11, 2020

สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเสนอเสื้อโปโล “วันครู” ปี 2564 (Pre-Order)

By |2020-11-11T08:33:36+07:00November 5th, 2020|

         สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

3 11, 2020

คุรุสภา สกสค. และมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ร่วมจัดงาน 75 ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย

By |2020-11-06T09:25:51+07:00November 3rd, 2020|

                 

30 10, 2020

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 กิจกรรม “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต”

By |2020-10-30T18:01:33+07:00October 30th, 2020|

                ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563

22 10, 2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศ อาเซียนและติมอร์-เลสเต ด้วยระบบออนไลน์

By |2020-10-22T15:13:28+07:00October 22nd, 2020|

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศ อาเซียนและติมอร์-เลสเต

12 10, 2020

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |2020-10-12T19:02:39+07:00October 12th, 2020|

          ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

12 10, 2020

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

By |2020-10-12T18:56:17+07:00October 12th, 2020|

          ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3"

Go to Top