19 01, 2022

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

By |2022-01-21T13:12:57+07:00January 19th, 2022|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาที่ให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง

19 01, 2022

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

By |2022-01-19T12:36:46+07:00January 19th, 2022|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน

17 01, 2022

ประกาศจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564

By |2022-01-17T16:45:59+07:00January 17th, 2022|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภา โดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี

17 01, 2022

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.

By |2022-01-21T16:25:36+07:00January 17th, 2022|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่

16 01, 2022

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

By |2022-01-16T16:03:34+07:00January 16th, 2022|

           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565

16 01, 2022

สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

By |2022-01-16T13:58:50+07:00January 16th, 2022|

16 01, 2022

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

By |2022-01-16T14:09:13+07:00January 16th, 2022|

16 01, 2022

หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

By |2022-01-16T10:01:46+07:00January 16th, 2022|

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล >>DOWNLOAD หนังสือวันครู<<

1 01, 2022

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 

By |2022-01-16T12:49:32+07:00January 1st, 2022|

ขอเชิญชวนคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

11 01, 2022

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร (ออนไลน์) เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

By |2022-01-12T08:57:59+07:00January 11th, 2022|

  ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Go to Top