24 06, 2022

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” จำนวน 38 รางวัล

By |2022-06-24T11:08:48+07:00June 24th, 2022|

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 นั้น บัดนี้การคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี

15 06, 2022

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 3,583 คน

By |2022-06-15T13:36:27+07:00June 15th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

13 06, 2022

 สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเสนอเสื้อโปโล รุ่น เชิดชูเกียรติ “ครูผู้ให้ ใจไม่มีวันเกษียณ”

By |2022-06-14T09:00:22+07:00June 13th, 2022|

ขอแสดงความยินดี กับครูอาวุโสที่ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 – 2563      สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเสนอ…เสื้อโปโล รุ่น

8 06, 2022

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นในการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา

By |2022-06-08T18:20:41+07:00June 8th, 2022|

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

7 06, 2022

คุรุสภาสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการนำครูอาวุโส ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

By |2022-06-14T11:07:29+07:00June 7th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ

7 06, 2022

รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

By |2022-06-07T14:56:06+07:00June 7th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้ารับการอบรม   เป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ

6 06, 2022

พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565

By |2022-06-17T15:19:00+07:00June 6th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ

2 06, 2022

คุรุสภาพร้อมเปิดอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ย้ำครูต้องปฎิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

By |2022-06-02T10:59:08+07:00June 2nd, 2022|

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมเข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีข้อร้องเรียนผ่านทางคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมาการมาตรฐานวิชาชีพ

30 05, 2022

ขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

By |2022-05-30T18:16:23+07:00May 30th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา

30 05, 2022

ขยายเวลาการประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

By |2022-05-31T21:20:20+07:00May 30th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Go to Top