19 07, 2021

คุรุสภาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร Work From Home 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

By |2021-07-19T17:06:20+07:00July 19th, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศขยายระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

16 07, 2021

คุรุสภาเตรียมจัดสอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2

By |2021-07-16T16:25:41+07:00July 16th, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า  ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ข้อสรุปการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

12 07, 2021

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

By |2021-07-12T17:12:56+07:00July 12th, 2021|

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง

14 07, 2021

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปิดให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By |2021-07-14T19:09:09+07:00July 14th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการครุสภา กล่าวว่า ด้วยได้ทราบว่าพนักงานทำความสะอาด ประเภทสำรอง จำนวน 1 ราย ที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด

7 07, 2021

ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

By |2021-07-07T17:19:24+07:00July 7th, 2021|

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ

30 06, 2021

คุรุสภาตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรวบรวมประเด็นปัญหา-ข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ “สอบวิชาเอก” เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

By |2021-06-30T11:00:59+07:00June 30th, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

29 06, 2021

 สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเสนอเสื้อโปโล รุ่น เชิดชูเกียรติ “ครูผู้ให้ ใจไม่มีวันเกษียณ” ปี 2564 (Pre-Order) และหน้ากากผ้าคุรุสภา

By |2021-07-30T17:36:56+07:00June 29th, 2021|

          สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเสนอเสื้อโปโล รุ่น เชิดชูเกียรติ

29 06, 2021

คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

By |2021-07-02T09:33:13+07:00June 29th, 2021|

              ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

24 06, 2021

คุรุสภาเร่งเพิ่มเขี้ยวเล็บให้เจ้าหน้าที่คุรุสภาภายใต้นโยบาย “คุรุสภา ONE” ทุกคนสามารถทำงานออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

By |2021-06-24T14:48:20+07:00June 24th, 2021|

คุรุสภาเร่งเพิ่มเขี้ยวเล็บให้เจ้าหน้าที่คุรุสภาภายใต้นโยบาย ‘คุรุสภา ONE’ จัดสรรบุคลากรกระจายงานจากส่วนกลางไปภูมิภาค ทำงานเป็นหนึ่งเดียวผ่านระบบ TEPIS และ KSP e-Service ทุกคนสามารถทำงานออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

23 06, 2021

คุรุสภาประกาศยกเลิกการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 จำนวน 1 แห่ง

By |2021-06-23T16:07:52+07:00June 23rd, 2021|

ตามที่คุรุสภาได้ประกาศเรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) ประจำปี

Go to Top