ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Homeประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
22 09, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2022-09-22T16:40:44+07:00September 22nd, 2022|

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ รวมทั้งดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ในการนี้

22 09, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2021-09-22T15:58:26+07:00September 22nd, 2021|

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๕๘๙๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาแล้ว ตกลงรับราคาจาก

7 04, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |2021-04-07T09:25:16+07:00April 7th, 2021|

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประสงค์จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตกลงรับราคาจาก

Go to Top