คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

2020-08-11T13:29:12+07:00
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง2020-08-11T13:29:12+07:00

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดทำ หนังสือกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปลเป็นภาษาไทยจาก หนังสือ Southeast Asia Teachers Competency Framework (SEA-TCF)

2019-10-11T09:53:07+07:00
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดทำ หนังสือกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปลเป็นภาษาไทยจาก หนังสือ Southeast Asia Teachers Competency Framework (SEA-TCF)2019-10-11T09:53:07+07:00

มาทำความรู้จัก “งานตรวจสอบภายใน” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2019-10-25T11:26:03+07:00
มาทำความรู้จัก “งานตรวจสอบภายใน” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา2019-10-25T11:26:03+07:00
Go to Top