จัดซื้อจัดจ้าง

Homeจัดซื้อจัดจ้าง
23 02, 2021

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |2021-02-23T15:59:10+07:00February 23rd, 2021|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคาแนบท้ายนี้

30 06, 2020

ประกาศจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2562

By |2020-06-30T17:06:49+07:00June 30th, 2020|

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

15 06, 2020

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2563

By |2020-12-01T13:21:33+07:00June 15th, 2020|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Go to Top