ประกาศจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2562

2020-06-30T17:06:49+07:00
ประกาศจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 25622020-06-30T17:06:49+07:00

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-29T23:45:52+07:00
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-06-29T23:45:52+07:00

ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส เรื่อง การจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2561

2019-06-24T11:25:08+07:00
ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส เรื่อง การจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 25612019-06-24T11:25:08+07:00

ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-14T16:40:40+07:00
ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-14T16:40:40+07:00

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-14T16:59:21+07:00
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-14T16:59:21+07:00

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดจ้างจัดสถานที่ในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-14T16:49:03+07:00
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดจ้างจัดสถานที่ในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-14T16:49:03+07:00

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-04T16:32:26+07:00
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-04T16:32:26+07:00

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-04T16:27:11+07:00
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-04T16:27:11+07:00

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จัดสถานที่ในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-14T16:44:22+07:00
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จัดสถานที่ในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-14T16:44:22+07:00
Load More Posts
Go to Top