การประกวดราคา

Homeจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคา
30 06, 2020

ประกาศจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2562

By |2020-06-30T17:06:49+07:00June 30th, 2020|

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

10 06, 2019

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2019-06-14T16:59:21+07:00June 10th, 2019|

ขอเชิญชวนผู้สนใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-280-5780 กลุ่มการพัสดุฯ

10 06, 2019

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดจ้างจัดสถานที่ในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2019-06-14T16:49:03+07:00June 10th, 2019|

4 06, 2019

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2019-06-04T16:32:26+07:00June 4th, 2019|

Go to Top