ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 06, 2019

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดจ้างจัดสถานที่ในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2019-06-14T16:49:03+07:00June 10th, 2019|

4 06, 2019

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศในการนำครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2019-06-04T16:32:26+07:00June 4th, 2019|

4 12, 2018

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแแบบ จัดสถานที่ในการรับรายงานตัวครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2018-12-12T11:18:26+07:00December 4th, 2018|

Go to Top