ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงหรือเก้าอี้สัมมนา (ห้องประชุมจันทร์เกษม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-08T22:55:56+07:00
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงหรือเก้าอี้สัมมนา (ห้องประชุมจันทร์เกษม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-06-08T22:55:56+07:00

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้ัออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-08T22:53:14+07:00
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้ัออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-06-08T22:53:14+07:00

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ณ กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ

2020-06-08T22:29:13+07:00
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ณ กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ2020-06-08T22:29:13+07:00
Load More Posts
Go to Top