ประกาศ เผยแพร่แผนการการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-08T22:32:10+07:00
ประกาศ เผยแพร่แผนการการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-06-08T22:32:10+07:00

ประกาศ เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-08T18:24:13+07:00
ประกาศ เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-06-08T18:24:13+07:00

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2019-04-01T10:10:23+07:00
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-04-01T10:10:23+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2019-03-11T13:20:08+07:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-03-11T13:20:08+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการติดตั้งโครงสร้างเต็นท์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานวันครู 2562

2019-01-02T15:14:17+07:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการติดตั้งโครงสร้างเต็นท์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานวันครู 25622019-01-02T15:14:17+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเสียงและอุปกรณ์ พร้อมพิธีกรในงานวันครู 2562

2019-01-02T15:10:32+07:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเสียงและอุปกรณ์ พร้อมพิธีกรในงานวันครู 25622019-01-02T15:10:32+07:00

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมชุดไมโครโฟนห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2018-12-17T14:07:04+07:00
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมชุดไมโครโฟนห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา2018-12-17T14:07:04+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ รวมถึงดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-28T16:47:06+07:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ รวมถึงดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-28T16:47:06+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดทำของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นของที่ระลึกในการจัดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2018-10-12T09:42:34+07:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดทำของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นของที่ระลึกในการจัดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612018-10-12T09:42:34+07:00
Load More Posts
Go to Top