แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Homeจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
6 09, 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ รวมถึงดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง

By |2019-06-28T16:47:06+07:00September 6th, 2018|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯ

Go to Top