12 07, 2021

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

By |2021-07-12T17:12:56+07:00July 12th, 2021|

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง

30 06, 2020

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

By |2020-06-30T11:10:22+07:00June 30th, 2020|

9 03, 2020

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

By |2020-03-09T14:39:25+07:00March 9th, 2020|

          เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นายณัฏฐพล

2 10, 2019

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

By |2020-08-11T13:29:15+07:00October 2nd, 2019|

                   

5 09, 2019

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

By |2019-09-05T17:28:17+07:00September 5th, 2019|

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐพล

1 05, 2019

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

By |2019-05-01T15:34:59+07:00May 1st, 2019|

          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 นายแพทย์ธีระเกียรติ

26 03, 2019

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

By |2020-08-11T13:29:23+07:00March 26th, 2019|

            เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

15 02, 2019

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

By |2019-02-15T15:56:21+07:00February 15th, 2019|

          เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์ธีระเกียรติ

26 11, 2018

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2561

By |2018-11-26T15:39:08+07:00November 26th, 2018|

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

Go to Top