มติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

Homeมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
9 05, 2022

ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

By |2022-05-09T16:05:21+07:00May 9th, 2022|

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

8 03, 2022

ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

By |2022-03-08T17:30:07+07:00March 8th, 2022|

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

7 07, 2021

ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

By |2021-07-07T17:19:24+07:00July 7th, 2021|

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ

10 08, 2020

ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

By |2020-08-13T09:55:42+07:00August 10th, 2020|

22 04, 2020

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

By |2020-04-22T14:22:17+07:00April 22nd, 2020|

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์

9 03, 2020

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

By |2020-03-09T15:05:26+07:00March 9th, 2020|

          เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์

6 08, 2019

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

By |2019-08-06T14:27:55+07:00August 6th, 2019|

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์

9 07, 2019

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

By |2019-07-09T16:11:49+07:00July 9th, 2019|

          เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์

8 05, 2019

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

By |2020-08-11T13:29:21+07:00May 8th, 2019|

       เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์

10 04, 2019

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

By |2019-04-10T09:18:45+07:00April 10th, 2019|

          เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์

Go to Top