ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจาปี 2561 เพิ่มเติม

2020-08-17T16:55:47+07:00
ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจาปี 2561 เพิ่มเติม2020-08-17T16:55:47+07:00

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562

2020-08-11T13:29:07+07:00
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 25622020-08-11T13:29:07+07:00

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ในรอบคัดเลือก จำนวน 12 เรื่อง

2020-05-30T10:51:08+07:00
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ในรอบคัดเลือก จำนวน 12 เรื่อง2020-05-30T10:51:08+07:00

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี  2563

2020-05-30T10:19:40+07:00
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี  25632020-05-30T10:19:40+07:00

คุรุสภาขยายเวลาให้สถานศึกษายื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

2020-08-11T13:29:08+07:00
คุรุสภาขยายเวลาให้สถานศึกษายื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 25632020-08-11T13:29:08+07:00

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561

2020-08-11T13:29:08+07:00
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 25612020-08-11T13:29:08+07:00

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

2020-08-11T13:29:11+07:00
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 25632020-08-11T13:29:11+07:00

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คารวะครูผู้สอน ครูวีระ  เดชพันธ์ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

2020-08-11T13:29:11+07:00
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คารวะครูผู้สอน ครูวีระ  เดชพันธ์ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”2020-08-11T13:29:11+07:00

คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

2020-08-11T13:29:12+07:00
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง2020-08-11T13:29:12+07:00

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พุทธศักราช 2563

2020-08-11T13:29:12+07:00
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พุทธศักราช 25632020-08-11T13:29:12+07:00
Load More Posts
Go to Top