ยกย่องวิชาชีพ

Homeยกย่องวิชาชีพ
14 01, 2021

คุรุสภาขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

By |2021-01-14T12:36:34+07:00January 14th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.

11 01, 2021

การจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

By |2021-01-12T12:41:53+07:00January 11th, 2021|

                  ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

28 12, 2020

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2564

By |2020-12-28T18:38:26+07:00December 28th, 2020|

           ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์

22 12, 2020

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563

By |2020-12-23T15:19:35+07:00December 22nd, 2020|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2563

9 10, 2020

คุรุสภาขอเชิญเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2565

By |2020-10-09T10:51:53+07:00October 9th, 2020|

              ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา

6 10, 2020

คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

By |2020-10-06T17:08:26+07:00October 6th, 2020|

                  ดร.ดิศกุล 

1 10, 2020

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 กิจกรรม “คารวะผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต” ครั้งที่ 2

By |2020-10-01T16:44:40+07:00October 1st, 2020|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 โดยได้จัดกิจกรรม “คารวะผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต” 

17 08, 2020

ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจาปี 2561 เพิ่มเติม

By |2020-08-17T16:55:47+07:00August 17th, 2020|

          อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและการช่วยเหลือทางการเงิน

21 07, 2020

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562

By |2020-08-11T13:29:07+07:00July 21st, 2020|

             ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ  วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาโดย

30 05, 2020

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ในรอบคัดเลือก จำนวน 12 เรื่อง

By |2020-05-30T10:51:08+07:00May 30th, 2020|

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า

Go to Top