วันครู

2 01, 2020

คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “PLC : เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” ในวันที่ 16 มกราคม 2563 

By |2020-08-11T13:29:13+07:00January 2nd, 2020|

คุรุสภาเปิดรับสมัครข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  >> PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน <<  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

4 12, 2019

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

By |2019-12-04T16:36:17+07:00December 4th, 2019|

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

27 12, 2019

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563

By |2020-08-11T13:29:13+07:00December 27th, 2019|

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ

4 12, 2019

คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562

By |2019-12-04T12:53:29+07:00December 4th, 2019|

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

27 12, 2019

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

By |2020-08-11T13:29:13+07:00December 27th, 2019|

" ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา " คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

3 12, 2019

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น จำนวน 11 คน

By |2019-12-09T13:36:55+07:00December 3rd, 2019|

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

25 12, 2019

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

By |2019-12-25T16:40:05+07:00December 25th, 2019|

               ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา

2 12, 2019

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 27 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562

By |2019-12-09T09:46:28+07:00December 2nd, 2019|

           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

22 11, 2019

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

By |2020-08-11T13:29:14+07:00November 22nd, 2019|

           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

20 12, 2019

แบบตอบรับเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

By |2020-08-11T13:29:13+07:00December 20th, 2019|

        ตามที่ คุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

Go to Top