20 09, 2018

ผลการฝึกอบรมฯ โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำฯ Teach for Thailand รุ่นที่ 3

By |2020-08-11T13:29:27+07:00September 20th, 2018|

19 09, 2018

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8

By |2020-08-11T13:29:27+07:00September 19th, 2018|

30 08, 2018

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 6

By |2020-08-11T13:29:28+07:00August 30th, 2018|

3 08, 2018

ผลการฝึกอบรมฯ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559

By |2020-08-11T13:29:28+07:00August 3rd, 2018|

20 07, 2018

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

By |2020-08-11T13:29:28+07:00July 20th, 2018|

6 07, 2018

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4

By |2020-08-11T13:29:28+07:00July 6th, 2018|

1 06, 2018

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

By |2020-08-11T13:29:28+07:00June 1st, 2018|

3 05, 2018

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

By |2020-08-11T13:29:29+07:00May 3rd, 2018|

5 04, 2018

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

By |2020-08-11T13:29:29+07:00April 5th, 2018|

Go to Top